ارسال پاسخ  ارسال موضوع 
جامع ترین تاپیک دورک
11-11-2014, 10:57 PM
ارسال: #1
جامع ترین تاپیک دورک
با سلام خدمت همه ی کاربران عزیز تیم امنیتی IRANIAN EXPLOIT DATABASE

در این تاپیک جامع قصد داریم تا دورک هایی برای پیدا کردن سایت ها با اسیب پذیری های مختلف قرار بدیم !

به صورت کلی دورک ها کد هایی هستند که برای جستوجوی سریع و دقیق در موتور جستوجو (برای مثال گوگل) استفاده میشود.این کدها مختص به هک نیستند ولی برای یافتن تارگت ها ( سایت های اسیب پذیر ) در هک استفاده زیادی دارند.قوانین تاپیک

1. مورد استفاده ی دورک حتما ذکر شود ( مثلا دورک هایی که برای پیدا کردن اسیب پذیری LFI هستند یا SQL )
2. حتما دورک های ارسالی را در تگ php قرار دهید
3. از قرار دادن دورک هایی که در ان تارگت های وطنی یافت میشود خودداری کنید ( مثلا inurl=ir )

نکته : در صورتی که دورک ها توسط خودتون نوشته شده اند ان را در این تاپیک قرار دهید

13
امضای Sinizian Man id telegram:
https://telegram.me/sinizianman

Just IEDB
13
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-11-2014, 11:00 PM
ارسال: #2
RE: جامع ترین تاپیک دورک
خب 
اولین دورک رو خودم میزارم 
اینم یه دورک بسیار عالی هست 
که طبق معمول دورک رو سرچ میکنید بعد یکی از سایت ها رو باز میکنید و مستقیم به پایگاه داده تارگت وصل میشین 

دورک:
"[ inurl:"phpmyadmin/index.php" intext:"[ Edit ] [ Create PHP Code ] [ Refresh ]"
امضای Sinizian Man id telegram:
https://telegram.me/sinizianman

Just IEDB
13
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
11-30-2014, 12:20 AM
ارسال: #3
RE: جامع ترین تاپیک دورک
[code]XSS:

!xss inurl:com_feedpostold/feedpost.php?url=

!xss inurl:/products/orkutclone/scrapbook.php?id=

!xss inurl:/products/classified/headersearch.php?sid=

!xss inurl:/poll/default.asp?catid=

!xss inurl:/search_results.php?search=Search&i;k=

!xss /preaspjobboard//Employee/emp_login.asp?msg1=

!xss pages/match_report.php?mid= pages/match_report.php?mid=

!xss /notice.php?msg= /notice.php?msg=

!xss /gen_confirm.php?errmsg= /gen_confirm.php?errmsg=

!xss /index.php?option=com_easygb&i;Itemid=

!xss /2wayvideochat/index.php?r=

!xss /view.php?PID= /view.php?PID=

!xss /Property-Cpanel.html?pid= /Property-Cpanel.html?pid=

!xss /showproperty.php?id= /showproperty.php?id=

!xss /vehicle/buy_do_search/?order_direction=

!xss /elms/subscribe.php?course_id= /elms/subscribe.php?course_id=

!xss /winners.php?year=2008&i;type= /winners.php?year=2008&i;type=

!xss /schoolmv2/html/studentmain.php?session=

!xss /site_search.php?sfunction= /site_search.php?sfunction=

!xss /search.php?search_keywords= /search.php?search_keywords=

!xss /hexjector.php?site= /hexjector.php?site=

!xss /news.php?id= /news.php?id=

!xss /index.php?view=help&i;faq=1&i;ref=

!xss inurl:"contentPage.php?id="

!xss inurl:"displayResource.php?id="

!xss intext:"Website by Mile High Creative"

!xss index.php?option=com_reservations&i;task=askope&i;nidser=2&i;namser= "com_reservations"

!xss /info.asp?page=fullstory&i;key=1&i;news_type=news&i;onvan=

!xss /ser/parohija.php?id= /ser/parohija.php?id=

!xss /strane/pas.php?id= /strane/pas.php?id=

!xss /main.php?sid= /main.php?sid=

RFI:

inurl:/_functions.php?prefix=

inurl:/cpcommerce/_functions.php?prefix=

inurl:/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/ashnews.php?pathtoashnews=

inurl:/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=

inurl:/pm/lib.inc.php?pm_path=

inurl:/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=

inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/includes/include_once.php?include_file=

inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=

inurl:/main.php?x=

inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

inurl:/index.php/main.php?x=

inurl:/index.php?include=

inurl:/index.php?x=

inurl:/index.php?open=

inurl:/index.php?visualizar=

inurl:/template.php?pagina=

inurl:/index.php?pagina=

inurl:/index.php?inc=

inurl:/includes/include_onde.php?include_file=

inurl:/index.php?page=

inurl:/index.php?pg=

inurl:/index.php?show=

inurl:/index.php?cat=

inurl:/index.php?file=

inurl:/db.php?path_local=

inurl:/index.php?site=

inurl:/htmltonuke.php?filnavn=

inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/gnu3/index.php?doc=

inurl:/gnu/index.php?doc=

inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=

inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=

inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=

inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=

inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=

inurl:index.php?nic=

inurl:index.php?sec=

inurl:index.php?content=

inurl:index.php?link=

inurl:index.php?filename=

inurl:index.php?dir=

inurl:index.php?document=

inurl:index.php?view=

inurl:*.php?sel=

inurl:*.php?session=&content=

inurl:*.php?locate=

inurl:*.php?place=

inurl:*.php?layout=

inurl:*.php?go=

inurl:*.php?catch=

inurl:*.php?mode=

inurl:*.php?name=

inurl:*.php?loc=

inurl:*.php?f=

inurl:*.php?inf=

inurl:*.php?pg=

inurl:*.php?load=

inurl:*.php?naam=

allinurl:/index.php?page= site:*.ru

allinurl:/index.php?file= site:*.ru

SQLi:

inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurl:Stray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:ogl_inet.php?ogl_id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:participant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:prod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:person.php?id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurl:profile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurl:publications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurl:prod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurl:product.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurl:produit.php?id=
inurl:pop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurl:productdetail.php?id=
inurl:post.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurl:page.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurl:product_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:offer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:".php?id=1"
inurl:".php?cat=1"
inurl:".php?catid=1"
inurl:".php?num=1"
inurl:".php?bid=1"
inurl:".php?pid=1"
inurl:".php?nid=1"

joomla

inurl:com_joomgalaxy

wordpress

inurl:"inurl:/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields"

gov

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: mysql_fetch_assoc()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: mysql_fetch_array()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: mysql_num_rows()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: session_start()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: getimagesize()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: is_writable()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: unknown()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: mysql_result()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: pg_exec()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: mysql_query()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: array_merge()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: Preg_match()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: filesize()

inurl:"gov.br" & inurl:"id=" & intext:"warning: require()Dorks: site:gov. +inurl:php?pageid=
Dorks: site:gov. +inurl:php?id=
Dorks: site:gov. result +inurl:php?id=
Dorks: site:gov. +inurl:php?item=
Dorks: site:gov. +inurl:php? order =
Dorks: site:gov. +inurl:php? list =
Dorks: site:gov. +inurl:php?home =
Dorks: site:gov. home +inurl:php? *=
Dorks: site:gov. home +inurl:pag? *=


allinurl:.gov/ +.php?/^id|pg|pag/=

inurl:id= & intext:Warning: mysql_fetch_array()/gov.brDorks Net

"Powered by YourTube v2.0"
"Powered by YourTube v1.0"
inurl:(0x3a,version
inurlSad@version,0x3a,databse)
inurl:(user,0x3a,pass)
inurl:UNION+ALL+SELECT
inurl:+union+select+ from
inurl:+union+select+ pass
inurl:+union+select+ SHOP
inurl:+union+select+ admin
inurl:unhex(hex(@@version))
inurl:unhex(hex(concat(username,0x3a,password)))
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_assoc()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start()
inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: is_writable()
inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: Unknown()
inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result()
inurl:"id=" & intext:"Warning: pg_exec()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_query()
inurl:"id=" & intext:"Warning: array_merge()
inurl:"id=" & intext:"Warning: preg_match()
inurl:"id=" & intext:"Warning: ilesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: filesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: require()
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurl:Stray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:ogl_inet.php?ogl_id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:participant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:prod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:person.php?id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurl:profile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurl:publications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurl:prod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurl:product.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurl:produit.php?id=
inurl:pop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurl:productdetail.php?id=
inurl:post.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurl:page.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurl:product_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:offer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurllay_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurlageid=
inurl:games.php?id=
inurlage.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurltray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurlreview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurlpinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurlages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurlarticipant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurlrod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurlerson.php?id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurlrofile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurlublications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurlrod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurlroduct.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurlroduit.php?id=
inurlop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurlroductdetail.php?id=
inurlost.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurlage.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurlroduct_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:ages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurlpinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurlffer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurl:Stray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:ogl_inet.php?ogl_id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:participant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:prod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:person.php?id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurl:profile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurl:publications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurl:prod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurl:product.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurl:produit.php?id=
inurl:pop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurl:productdetail.php?id=
inurl:post.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurl:page.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurl:product_ranges_view.php?ID=
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurllay_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurlageid=
inurl:games.php?id=
inurlage.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurl:Stray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurlgl_inet.php?ogl_id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurlinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurlages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurlarticipant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurlrod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurlerson.php?id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurlrofile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurlublications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurlrod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurlroduct.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurlroduit.php?id=
inurlop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurlroductdetail.php?id=
inurlost.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurlage.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurlroduct_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurlreview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurlages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurlpinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:offer.php?idf=
inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
inurl:/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
inurl:/_functions.php?prefix=
inurl:/cpcommerce/_functions.php?prefix=
inurl:/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
inurl:/ashnews.php?pathtoashnews=
inurl:/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=
inurl:/pm/lib.inc.php?pm_path=
inurl:/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=
inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
inurl:/includes/include_once.php?include_file=
inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=
inurl:/main.php?x=
inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
inurl:/index.php/main.php?x=
inurl:/index.php?include=
inurl:/index.php?x=
inurl:/index.php?open=
inurl:/index.php?visualizar=
inurl:/template.php?pagina=
inurl:/index.php?pagina=
inurl:/index.php?inc=
inurl:/includes/include_onde.php?include_file=
inurl:/index.php?page=
inurl:/index.php?pg=
inurl:/index.php?show=
inurl:/index.php?cat=
inurl:/index.php?file=
inurl:/db.php?path_local=
inurl:/index.php?site=
inurl:/htmltonuke.php?filnavn=
inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/gnu3/index.php?doc=
inurl:/gnu/index.php?doc=
inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=
inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=
inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=
inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=
inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=
inurl:index.php?nic=
inurl:index.php?sec=
inurl:index.php?content=
inurl:index.php?link=
inurl:index.php?filename=
inurl:index.php?dir=
inurl:index.php?document=
inurl:index.php?view=

LFI DorKs:
=============
inurl:index.php?page=index.php
inurl:index.php?page=sitemap.php
inurl:index.php?page=awards.php
inurl:index.php?page=book.php
inurl:index.php?page=store.php
inurl:index.php?page=items.php
inurl:index.php?page=feedback.php
inurl:index.php?page=welcome.php
inurl:index.php?page=advertise.php
inurl:index.php?page=festival.php
inurl:index.php?page=band.php
inurl:index.php?page=musicians.php
inurl:index.php?page=artist.php
inurl:index.php?page=archive.php
inurl:index.php?page=facilities.php
inurl:index.php?page=activies.php
inurl:index.php?page=bio.php
inurl:index.php?page=biography.php
inurl:index.php?page=menu.php
inurl:index.php?page=profile.php
inurl:index.php?page=terms.php
inurl:index.php?page=tos.php
inurl:index.php?page=screenshots.php
inurl:index.php?page=plans.php
inurl:index.php?page=templates.php
inurl:index.php?page=browse.php
inurl:index.php?page=shows.php
inurl:index.php?page=dining.php
inurl:index.php?page=media.php
inurl:index.php?page=offers.php
inurl:index.php?page=photogallery.php
inurl:index.php?page=schools.php
inurl:index.php?page=rates.php
inurl:index.php?page=buy.php
inurl:index.php?page=pricing.php
inurl:index.php?page=web.php
inurl:index.php?page=cms.php
inurl:index.php?page=sponsors.php
inurl:index.php?page=login.php
inurl:index.php?page=admin.php
inurl:index.php?page=register.php
inurl:index.php?page=signin.php
inurl:index.php?page=signup.php
inurl:index.php?page=artikel.php
inurl:index.php?page=kontakt.php
inurl:index.php?page=directions.php
inurl:index.php?page=farm.php
inurl:index.php?page=resume.php
inurl:index.php?page=products.php
inurl:index.php?page=music.php
inurl:index.php?page=agenda.php
inurl:index.php?page=faculty.php
inurl:index.php?page=overview.php
inurl:index.php?page=research.php
inurl:index.php?page=publications.php
inurl:index.php?page=outreach.php
inurl:index.php?page=education.php
inurl:index.php?page=regulatoins.php
inurl:/includes/include_once.php?include_file=
inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=
inurl:/main.php?x=
inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
inurl:/index.php/main.php?x=
inurl:/index.php?include=
inurl:/index.php?x=
inurl:/index.php?open=
inurl:/index.php?visualizar=
inurl:/template.php?pagina=
inurl:/index.php?pagina=
inurl:/index.php?inc=
inurl:/includes/include_onde.php?include_file=
inurl:/index.php?page=
inurl:/index.php?pg=
inurl:/index.php?show=
inurl:/index.php?cat=
inurl:/index.php?file=
inurl:/db.php?path_local=
inurl:/index.php?site=
inurl:/htmltonuke.php?filnavn=
inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=
inurl:/gnu3/index.php?doc=
inurl:/gnu/index.php?doc=
inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=
inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=
inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=
inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=
inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=
inurl:index.php?nic=
inurl:index.php?sec=
inurl:index.php?content=
inurl:index.php?link=
inurl:index.php?filename=
inurl:index.php?dir=
inurl:index.php?document=
inurl:index.php?view=
inurl:*.php?sel=
inurl:*.php?session=&content=
inurl:*.php?locate=
inurl:*.php?place=
inurl:*.php?layout=
inurl:*.php?go=
inurl:*.php?catch=
inurl:*.php?mode=
inurl:*.php?name=
inurl:*.php?loc=
inurl:*.php?f=
inurl:*.php?inf=
inurl:*.php?pg=
inurl:*.php?load=
inurl:*.php?naam=
allinurl:/index.hp?page= site:*.dk
allinurl:/index.php?file= site:*.dk
inurl:index.php?page=index.php
inurl:index.php?page=sitemap.php
inurl:index.php?page=awards.php
inurl:index.php?page=book.php
inurl:index.php?page=store.php
inurl:index.php?page=items.php
inurl:index.php?page=feedback.php
inurl:index.php?page=welcome.php
inurl:index.php?page=advertise.php
inurl:index.php?page=festival.php
inurl:index.php?page=band.php
inurl:index.php?page=musicians.php
inurl:index.php?page=artist.php
inurl:index.php?page=archive.php
inurl:index.php?page=facilities.php
inurl:index.php?page=activies.php
inurl:index.php?page=bio.php
inurl:index.php?page=biography.php
inurl:index.php?page=menu.php
inurl:index.php?page=profile.php
inurl:index.php?page=terms.php
inurl:index.php?page=tos.php
inurl:index.php?page=screenshots.php
inurl:index.php?page=plans.php
inurl:index.php?page=templates.php
inurl:index.php?page=browse.php
inurl:index.php?page=shows.php
inurl:index.php?page=dining.php
inurl:index.php?page=media.php
inurl:index.php?page=offers.php
inurl:index.php?page=photogallery.php
inurl:index.php?page=schools.php
inurl:index.php?page=rates.php
inurl:index.php?page=buy.php
inurl:index.php?page=pricing.php
inurl:index.php?page=web.php
inurl:index.php?page=cms.php
inurl:index.php?page=sponsors.php
inurl:index.php?page=login.php
inurl:index.php?page=admin.php
inurl:index.php?page=register.php
inurl:index.php?page=signin.php
inurl:index.php?page=signup.php
inurl:index.php?page=artikel.php
inurl:index.php?page=kontakt.php

RFI Dorks:
==========

/_functions.php?prefix=
/cpcommerce/_functions.php?prefix=
/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
/ashnews.php?pathtoashnews=
/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=
/pm/lib.inc.php?pm_path=
/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=
/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
/includes/include_once.php?include_file=
/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
/shoutbox/expanded.php?conf=
/main.php?x=
/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
/index.php/main.php?x=
/index.php?include=
/index.php?x=
/index.php?open=
/index.php?visualizar=
/template.php?pagina=
/index.php?pagina=
/index.php?inc=
/includes/include_onde.php?include_file=
/index.php?page=
/index.php?pg=
/index.php?show=
/index.php?cat=
/index.php?file=
/db.php?path_local=
/index.php?site=
/htmltonuke.php?filnavn=
/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=
/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=
/inc/pipe.php?HCL_path=
/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=
/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=
/gnu3/index.php?doc=
/gnu/index.php?doc=
/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
/forum/install.php?phpbb_root_dir=
/includes/calendar.php?phpc_root_path=
/includes/setup.php?phpc_root_path=
/inc/authform.inc.php?path_pre=
/include/authform.inc.php?path_pre=
index.php?nic=
index.php?sec=
index.php?content=
index.php?link=
index.php?filename=
index.php?dir=
index.php?document=
index.php?view=
*.php?sel=
*.php?session=&content=
*.php?locate=
*.php?place=
*.php?layout=
*.php?go=
*.php?catch=
*.php?mode=
*.php?name=
*.php?loc=
*.php?f=
*.php?inf=
*.php?pg=
*.php?load=
*.php?naam=
all/index.php?page= site:*.ru
all/index.php?file= site:*.ru

Dorkscat.asp?cat=
productlist.asp?catalogid=
Category.asp?category_id=
Category.cfm?category_id=
category.asp?cid=
category.cfm?cid=
category.asp?cat=
category.cfm?cat=
category.asp?id=
index.cfm?pageid=
category.asp?catid=
Category.asp?c=
Category.cfm?c=
productlist.cfm?catalogid=
productlist.asp?catalogid=
viewitem.asp?catalogid=
viewitem.cfm?catalogid=
catalog.cfm?catalogId=
catalog.asp?catalogId=
department.cfm?dept=
department.asp?dept=
itemdetails.cfm?catalogId=
itemdetails.asp?catalogId=
product_detail.asp?catalogid=
product_detail.cfm?catalogid=
product_list.asp?catalogid=
product_list.cfm?catalogid=
ShowProduct.cfm?CatID=
ShowProduct.asp?CatID=
search_results.cfm?txtsearchParamCat=
search_results.asp?txtsearchParamCat=
itemdetails.cfm?catalogId=
itemdetails.asp?catalogId=
store-page.cfm?go=
store-page.asp?go=
Detail.cfm?CatalogID=
Detail.asp?CatalogID=
browse.cfm?category_id=
view.cfm?category_id=
products.cfm?category_id=
index.cfm?Category_ID=
detail.cfm?id=
category.cfm?id=
showitems.cfm?category_id=
ViewProduct.asp?PID=
ViewProduct.cfm?PID=
shopdisplayproducts.asp?catalogid=
shopdisplayproducts.cfn?catalogid=
displayproducts.cfm?category_id=
displayproducts.asp?category_id=
DisplayProducts.asp?prodcat=
DisplayProducts.cfm?prodcat=x
productDetail.cfm?ProductID=
products.php?subcat_id=
showitem.cfm?id=21
productdetail.cfm?pid=
default.cfm?action=46
products_accessories.asp?CatId=
Store_ViewProducts.asp?Cat=
category.cfm?categoryID=
category.asp?category=
tepeecart.cfm?shopid=
view_product.asp?productID=
ProductDetails.asp?prdId=12
products.cfm?ID=
detail.asp?product_id=
product_detail.asp?product_id=
products.php?subcat_id=
product.php?product_id=
view_product.cfm?productID=
product_details.asp?prodid=
shopdisplayproducts.cfm?id=
displayproducts.cfm?id=

Dorks


8500 SQL dorks list -by RuLeZ_bReAkEr-inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:lay_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:ageid=
inurl:games.php?id=
inurl:age.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:rtray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurlinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurl:ages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:articipant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:rod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:erson.php?id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurl:rofile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurl:ublications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurl:rod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurl:roductinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurlroduct.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurl:roduit.php?id=
inurlp.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurl:roductdetail.php?id=
inurlst.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurl:age.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurl:roduct_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:ages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurlinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:ffer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:php?=id+gov
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=

about.php?cartID=
accinfo.php?cartId=
acclogin.php?cartID=
add.php?bookid=
add_cart.php?num=
addcart.php?
addItem.php
add-to-cart.php?ID=
addToCart.php?idProduct=
addtomylist.php?ProdId=
adminEditProductFields.php?intProdID=
advSearch_h.php?idCategory=
affiliate.php?ID=
affiliate-agreement.cfm?storeid=
affiliates.php?id=
ancillary.php?ID=
archive.php?id=
article.php?id=
phpx?PageID
basket.php?id=
Book.php?bookID=
book_list.php?bookid=
book_view.php?bookid=
BookDetails.php?ID=
browse.php?catid=
browse_item_details.php
Browse_Item_Details.php?Store_Id=
buy.php?
buy.php?bookid=
bycategory.php?id=
cardinfo.php?card=
cart.php?action=
cart.php?cart_id=
cart.php?id=
cart_additem.php?id=
cart_validate.php?id=
cartadd.php?id=
cat.php?iCat=
catalog.php
catalog.php?CatalogID=
catalog_item.php?ID=
catalog_main.php?catid=
category.php
category.php?catid=
category_list.php?id=
categorydisplay.php?catid=
checkout.php?cartid=
checkout.php?UserID=
checkout_confirmed.php?order_id=
checkout1.php?cartid=
comersus_listCategoriesAndProducts.php?idCategory=
comersus_optEmailToFriendForm.php?idProduct=
comersus_optReviewReadExec.php?idProduct=
comersus_viewItem.php?idProduct=
comments_form.php?ID=
contact.php?cartId=
content.php?id=
customerService.php?****ID1=
default.php?catID=
description.php?bookid=
details.php?BookID=
details.php?Press_Release_ID=
details.php?Product_ID=
details.php?Service_ID=
display_item.php?id=
displayproducts.php
downloadTrial.php?intProdID=
emailproduct.php?itemid=
emailToFriend.php?idProduct=
events.php?ID=
faq.php?cartID=
faq_list.php?id=
faqs.php?id=
feedback.php?title=
freedownload.php?bookid=
fullDisplay.php?item=
getbook.php?bookid=
GetItems.php?itemid=
giftDetail.php?id=
help.php?CartId=
home.php?id=
index.php?cart=
index.php?cartID=
index.php?ID=
info.php?ID=
item.php?eid=
item.php?item_id=
item.php?itemid=
item.php?model=
item.php?prodtype=
item.php?shopcd=
item_details.php?catid=
item_list.php?maingroup
item_show.php?code_no=
itemDesc.php?CartId=
itemdetail.php?item=
itemdetails.php?catalogid=
learnmore.php?cartID=
links.php?catid=
list.php?bookid=
List.php?CatID=
listcategoriesandproducts.php?idCategory=
modline.php?id=
myaccount.php?catid=
news.php?id=
order.php?BookID=
order.php?id=
order.php?item_ID=
OrderForm.php?Cart=
page.php?PartID=
payment.php?CartID=
pdetail.php?item_id=
powersearch.php?CartId=
price.php
privacy.php?cartID=
prodbycat.php?intCatalogID=
prodetails.php?prodid=
prodlist.php?catid=
product.php?bookID=
product.php?intProdID=
product_info.php?item_id=
productDetails.php?idProduct=
productDisplay.php
productinfo.php?item=
productlist.php?ViewType=Category&CategoryID=
productpage.php
products.php?ID=
products.php?keyword=
products_category.php?CategoryID=
products_detail.php?CategoryID=
productsByCategory.php?intCatalogID=
prodView.php?idProduct=
promo.php?id=
promotion.php?catid=
pview.php?Item=
resellers.php?idCategory=
results.php?cat=
savecart.php?CartId=
search.php?CartID=
searchcat.php?search_id=
Select_Item.php?id=
Services.php?ID=
shippinginfo.php?CartId=
shop.php?a=
shop.php?action=
shop.php?bookid=
shop.php?cartID=
shop_details.php?prodid=
shopaddtocart.php
shopaddtocart.php?catalogid=
shopbasket.php?bookid=
shopbycategory.php?catid=
shopcart.php?title=
shopcreatorder.php
shopcurrency.php?cid=
shopdc.php?bookid=
shopdisplaycategories.php
shopdisplayproduct.php?catalogid=
shopdisplayproducts.php
shopexd.php
shopexd.php?catalogid=
shopping_basket.php?cartID=
shopprojectlogin.php
shopquery.php?catalogid=
shopremoveitem.php?cartid=
shopreviewadd.php?id=
shopreviewlist.php?id=
ShopSearch.php?CategoryID=
shoptellafriend.php?id=
shopthanks.php
shopwelcome.php?title=
show_item.php?id=
show_item_details.php?item_id=
showbook.php?bookid=
showStore.php?catID=
shprodde.php?SKU=
specials.php?id=
store.php?id=
store_bycat.php?id=
store_listing.php?id=
Store_ViewProducts.php?Cat=
store-details.php?id=
storefront.php?id=
storefronts.php?title=
storeitem.php?item=
StoreRedirect.php?ID=
subcategories.php?id=
tek9.php?
template.php?Action=Item&pid=
topic.php?ID=
tuangou.php?bookid=
type.php?iType=
updatebasket.php?bookid=
updates.php?ID=
view.php?cid=
view_cart.php?title=
view_detail.php?ID=
viewcart.php?CartId=
viewCart.php?userID=
viewCat_h.php?idCategory=
viewevent.php?EventID=
viewitem.php?recor=
viewPrd.php?idcategory=
ViewProduct.php?misc=
voteList.php?item_ID=
whatsnew.php?idCategory=
WsAncillary.php?ID=
WsPages.php?ID=noticiasDetalle.php?xid=
sitio/item.php?idcd=
index.php?site=
de/content.php?page_id=
gallerysort.php?iid=
products.php?type=
event.php?id=
showfeature.php?id=
home.php?ID=
tas/event.php?id=
profile.php?id=
details.php?id=
past-event.php?id=
index.php?action=
site/products.php?prodid=
page.php?pId=
resources/vulnerabilities_list.php?id=
site.php?id=
products/index.php?rangeid=
global_projects.php?cid=
publications/view.php?id=
display_page.php?id=
pages.php?ID=
lmsrecords_cd.php?cdid=
product.php?prd=
cat/?catid=
products/product-list.php?id=
debate-detail.php?id=
cbmer/congres/page.php?LAN=
content.php?id=
news.php?ID=
photogallery.php?id=
index.php?id=
product/product.php?product_no=
nyheder.htm?show=
book.php?ID=
print.php?id=
detail.php?id=
book.php?id=
content.php?PID=
more_detail.php?id=
content.php?id=
view_items.php?id=
view_author.php?id=
main.php?id=
english/fonction/print.php?id=
magazines/adult_magazine_single_page.php?magid=
product_details.php?prodid=
magazines/adult_magazine_full_year.php?magid=
products/card.php?prodID=
catalog/product.php?cat_id=
e_board/modifyform.html?code=
community/calendar-event-fr.php?id=
products.php?p=
news.php?id=
view/7/9628/1.html?reply=
product_details.php?prodid=
catalog/product.php?pid=
rating.php?id=
?page=
catalog/main.php?cat_id=
index.php?page=
detail.php?prodid=
products/product.php?pid=
news.php?id=
book_detail.php?BookID=
catalog/main.php?cat_id=
catalog/main.php?cat_id=
default.php?cPath=
catalog/main.php?cat_id=
catalog/main.php?cat_id=
category.php?catid=
categories.php?cat=
categories.php?cat=
detail.php?prodID=
detail.php?id=
category.php?id=
hm/inside.php?id=
index.php?area_id=
gallery.php?id=
products.php?cat=
products.php?cat=
media/pr.php?id=
books/book.php?proj_nr=
products/card.php?prodID=
general.php?id=
news.php?t=
usb/devices/showdev.php?id=
content/detail.php?id=
templet.php?acticle_id=
news/news/title_show.php?id=
product.php?id=
index.php?url=
cryolab/content.php?cid=
ls.php?id=
s.php?w=
abroad/page.php?cid=
bayer/dtnews.php?id=
news/temp.php?id=
index.php?url=
book/bookcover.php?bookid=
index.php/en/component/pvm/?view=
product/list.php?pid=
cats.php?cat=
software_categories.php?cat_id=
print.php?sid=
docDetail.aspx?chnum=
index.php?section=
index.php?page=
index.php?page=
en/publications.php?id=
events/detail.php?ID=
forum/profile.php?id=
media/pr.php?id=
content.php?ID=
cloudbank/detail.php?ID=
pages.php?id=
news.php?id=
beitrag_D.php?id=
content/index.php?id=
index.php?i=
?action=
index.php?page=
beitrag_F.php?id=
index.php?pageid=
page.php?modul=
detail.php?id=
index.php?w=
index.php?modus=
news.php?id=
news.php?id=
aktuelles/meldungen-detail.php?id=
item.php?id=
obio/detail.php?id=
page/de/produkte/produkte.php?prodID=
packages_display.php?ref=
shop/index.php?cPath=
modules.php?bookid=
product-range.php?rangeID=
en/news/fullnews.php?newsid=
deal_coupon.php?cat_id=
show.php?id=
blog/index.php?idBlog=
redaktion/whiteteeth/detail.php?nr=
HistoryStore/pages/item.php?itemID=
aktuelles/veranstaltungen/detail.php?id=
tecdaten/showdetail.php?prodid=
?id=
rating/stat.php?id=
content.php?id=
viewapp.php?id=
item.php?id=
news/newsitem.php?newsID=
FernandFaerie/index.php?c=
show.php?id=
?cat=
categories.php?cat=
category.php?c=
product_info.php?id=
prod.php?cat=
store/product.php?productid=
browsepr.php?pr=
product-list.php?cid=
products.php?cat_id=
product.php?ItemID=
category.php?c=
main.php?id=
article.php?id=
showproduct.php?productId=
view_item.php?item=
skunkworks/content.php?id=
index.php?id=
item_show.php?id=
publications.php?Id=
index.php?t=
view_items.php?id=
portafolio/portafolio.php?id=
YZboard/view.php?id=
index_en.php?ref=
index_en.php?ref=
category.php?id_category=
main.php?id=
main.php?id=
calendar/event.php?id=
default.php?cPath=
pages/print.php?id=
index.php?pg_t=
_news/news.php?id=
forum/showProfile.php?id=
fr/commande-liste-categorie.php?panier=
downloads/shambler.php?id=
sinformer/n/imprimer.php?id=
More_Details.php?id=
directory/contenu.php?id_cat=
properties.php?id_cat=
forum/showProfile.php?id=
downloads/category.php?c=
index.php?cat=
product_info.php?products_id=
product_info.php?products_id=
product-list.php?category_id=
detail.php?siteid=
projects/event.php?id=
view_items.php?id=
more_details.php?id=
melbourne_details.php?id=
more_details.php?id=
detail.php?id=
more_details.php?id=
home.php?cat=
idlechat/message.php?id=
detail.php?id=
print.php?sid=
more_details.php?id=
default.php?cPath=
events/event.php?id=
brand.php?id=
toynbeestudios/content.php?id=
show-book.php?id=
more_details.php?id=
store/default.php?cPath=
property.php?id=
product_details.php?id=
more_details.php?id=
view-event.php?id=
content.php?id=
book.php?id=
page/venue.php?id=
print.php?sid=
colourpointeducational/more_details.php?id=
print.php?sid=
browse/book.php?journalID=
section.php?section=
bookDetails.php?id=
profiles/profile.php?profileid=
event.php?id=
gallery.php?id=
category.php?CID=
corporate/newsreleases_more.php?id=
print.php?id=
view_items.php?id=
more_details.php?id=
county-facts/diary/vcsgen.php?id=
idlechat/message.php?id=
podcast/item.php?pid=
products.php?act=
details.php?prodId=
socsci/events/full_details.php?id=
ourblog.php?categoryid=
mall/more.php?ProdID=
archive/get.php?message_id=
review/review_form.php?item_id=
english/publicproducts.php?groupid=
news_and_notices.php?news_id=
rounds-detail.php?id=
gig.php?id=
board/view.php?no=
index.php?modus=
news_item.php?id=
rss.php?cat=
products/product.php?id=
details.php?ProdID=
els_/product/product.php?id=
store/description.php?iddesc=
socsci/news_items/full_story.php?id=
modules/forum/index.php?topic_id=
feature.php?id=
products/Blitzball.htm?id=
profile_print.php?id=
questions.php?questionid=
html/scoutnew.php?prodid=
main/index.php?action=
********.php?cid=
********.php?cid=
news.php?type=
index.php?page=
viewthread.php?tid=
summary.php?PID=
news/latest_news.php?cat_id=
index.php?cPath=
category.php?CID=
index.php?pid=
more_details.php?id=
specials.php?osCsid=
search/display.php?BookID=
articles.php?id=
print.php?sid=
page.php?id=
more_details.php?id=
newsite/pdf_show.php?id=
shop/category.php?cat_id=
shopcafe-shop-product.php?bookId=
shop/books_detail.php?bookID=
index.php?cPath=
more_details.php?id=
news.php?id=
more_details.php?id=
shop/books_detail.php?bookID=
more_details.php?id=
blog.php?blog=
index.php?pid=
prodotti.php?id_cat=
category.php?CID=
more_details.php?id=
poem_list.php?bookID=
more_details.php?id=
content.php?categoryId=
authorDetails.php?bookID=
press_release.php?id=
item_list.php?cat_id=
colourpointeducational/more_details.php?id=
index.php?pid=
download.php?id=
shop/category.php?cat_id=
i-know/content.php?page=
store/index.php?cat_id=
yacht_search/yacht_view.php?pid=
pharmaxim/category.php?cid=
print.php?sid=
specials.php?osCsid=
store.php?cat_id=
category.php?cid=
displayrange.php?rangeid=
product.php?id=
csc/news-details.php?cat=
products-display-details.php?prodid=
stockists_list.php?area_id=
news/newsitem.php?newsID=
index.php?pid=
newsitem.php?newsid=
category.php?id=
news/newsitem.php?newsID=
details.php?prodId=
publications/publication.php?id=
purelydiamond/products/category.php?cat=
category.php?cid=
product/detail.php?id=
news/newsitem.php?newsID=
details.php?prodID=
item.php?item_id=
edition.php?area_id=
page.php?area_id=
view_newsletter.php?id=
library.php?cat=
categories.php?cat=
page.php?area_id=
categories.php?cat=
publications.php?id=
item.php?sub_id=
page.php?area_id=
page.php?area_id=
category.php?catid=
content.php?cID=
newsitem.php?newsid=
frontend/category.php?id_category=
news/newsitem.php?newsID=
things-to-do/detail.php?id=
page.php?area_id=
page.php?area_id=
listing.php?cat=
item.php?iid=
customer/home.php?cat=
staff/publications.php?sn=
news/newsitem.php?newsID=
library.php?cat=
main/index.php?uid=
library.php?cat=
shop/eventshop/product_detail.php?itemid=
news/newsitem.php?newsID=
news/newsitem.php?newsID=
library.php?cat=
FullStory.php?Id=
publications.php?ID=
publications/book_reviews/full_review.php?id=
newsitem.php?newsID=
newsItem.php?newsId=
site/en/list_service.php?cat=
page.php?area_id=
product.php?ProductID=
releases_headlines_details.php?id=
product.php?shopprodid=
product.php?productid=
product.php?product=
product.php?product_id=
productlist.php?id=
product.php?shopprodid=
garden_equipment/pest-weed-control/product.php?pr=
product.php?shopprodid=
browsepr.php?pr=
productlist.php?id=
kshop/product.php?productid=
product.php?pid=
showproduct.php?prodid=
product.php?productid=
productlist.php?id=
index.php?pageId=
productlist.php?tid=
product-list.php?id=
onlinesales/product.php?product_id=
garden_equipment/Fruit-Cage/product.php?pr=
product.php?shopprodid=
product_info.php?products_id=
productlist.php?tid=
showsub.php?id=
productlist.php?fid=
products.php?cat=
products.php?cat=
product-list.php?id=
product.php?sku=
store/product.php?productid=
products.php?cat=
productList.php?cat=
product_detail.php?product_id=
product.php?pid=
wiki/pmwiki.php?page****=
summary.php?PID=
productlist.php?grpid=
cart/product.php?productid=
db/CART/product_details.php?product_id=
ProductList.php?id=
products/product.php?id=
product.php?shopprodid=
product_info.php?products_id=
product_ranges_view.php?ID=
cei/cedb/projdetail.php?projID=
products.php?DepartmentID=
product.php?shopprodid=
product.php?shopprodid=
product_info.php?products_id=
index.php?news=
education/content.php?page=
Interior/productlist.php?id=
products.php?categoryID=
modules.php?****=
message/comment_threads.php?postID=
artist_art.php?id=
products.php?cat=
index.php?option=
ov_tv.php?item=
index.php?lang=
showproduct.php?cat=
index.php?lang=
product.php?bid=
product.php?bid=
cps/rde/xchg/tm/hs.xsl/liens_detail.html?lnkId=
item_show.php?lid=
?pagerequested=
downloads.php?id=
print.php?sid=
print.php?sid=
product.php?intProductID=
productList.php?id=
product.php?intProductID=
more_details.php?id=
more_details.php?id=
books.php?id=
index.php?offs=
mboard/replies.php?parent_id=
Computer Science.php?id=
news.php?id=
pdf_post.php?ID=
reviews.php?id=
art.php?id=
prod.php?cat=
event_info.php?p=
view_items.php?id=
home.php?cat=
item_book.php?CAT=
www/index.php?page=
schule/termine.php?view=
goods_detail.php?data=
storemanager/contents/item.php?page_code=
view_items.php?id=
customer/board.htm?mode=
help/com_view.html?code=
n_replyboard.php?typeboard=
eng_board/view.php?T****=
prev_results.php?prodID=
bbs/view.php?no=
gnu/?doc=
zb/view.php?uid=
global/product/product.php?gubun=
m_view.php?ps_db=
naboard/memo.php?bd=
bookmark/mybook/bookmark.php?bookPageNo=
board/board.html?table=
kboard/kboard.php?board=
order.asp?lotid=
english/board/view****.php?code=
goboard/front/board_view.php?code=
bbs/bbsView.php?id=
boardView.php?bbs=
eng/rgboard/view.php?&bbs_id=
product/product.php?cate=
content.php?p=
page.php?module=
?pid=
bookpage.php?id=
view_items.php?id=
index.php?pagina=
product.php?prodid=
notify/notify_form.php?topic_id=
php/index.php?id=
content.php?cid=
product.php?product_id=
constructies/product.php?id=
detail.php?id=
php/index.php?id=
index.php?section=
product.php?****=
show_bug.cgi?id=
detail.php?id=
bookpage.php?id=
product.php?id=
today.php?eventid=
main.php?item=
index.php?cPath=
news.php?id=
event.php?id=
print.php?sid=
news/news.php?id=
module/range/dutch_windmill_collection.php?rangeId=
print.php?sid=
show_bug.cgi?id=
product_details.php?product_id=
products.php?groupid=
projdetails.php?id=
product.php?productid=
products.php?catid=
product.php?product_id=
product.php?prodid=
product.php?prodid=
newsitem.php?newsID=
newsitem.php?newsid=
profile.php?id=
********s_in_area.php?area_id=
productlist.php?id=
productsview.php?proid=
rss.php?cat=
pub/pds/pds_view.php?start=
products.php?rub=
ogloszenia/rss.php?cat=
print.php?sid=
product.php?id=
print.php?sid=
magazin.php?cid=
galerie.php?cid=
www/index.php?page=
view.php?id=
content.php?id=
board/read.php?tid=
product.php?id_h=
news.php?id=
index.php?book=
products.php?act=
reply.php?id=
stat.php?id=
products.php?cat_id=
free_board/board_view.html?page=
item.php?id=
view_items.php?id=
main.php?prodID=
gb/comment.php?gb_id=
gb/comment.php?gb_id=
classifieds/showproduct.php?product=
view.php?pageNum_rscomp=
cart/addToCart.php?cid=
content/pages/index.php?id_cat=
content.php?id=
display.php?ID=
display.php?ID=
ponuky/item_show.php?ID=
default.php?cPath=
main/magpreview.php?id=
***zine/board.php?board=
content.php?arti_id=
mall/more.php?ProdID=
product.php?cat=
news
امضای Sinizian Man id telegram:
https://telegram.me/sinizianman

Just IEDB
13
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-10-2017, 08:28 PM
ارسال: #4
RE: جامع ترین تاپیک دورک
نمونه 19

دورکی برای یافتن اسیب پذیری SQL در سایت های عربی
کد پی‌اچ‌پی:
intext:"Designed By: SAUDI SOFTECH" inurl:?id
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-10-2017, 08:35 PM
ارسال: #5
RE: جامع ترین تاپیک دورک
درود
چند دورک مناسب پیدا کردن سایت هایی با اسیب پذیری XSS
کد پی‌اچ‌پی:
inurl:".php?cmd="
inurl:".php?z="
inurl:".php?q="
inurl:".php?search="
inurl:".php?query="
inurl:".php?searchstring="
inurl:".php?keyword="
inurl:".php?file="
inurl:".php?years="
inurl:".php?txt="
inurl:".php?tag="
inurl:".php?max="
inurl:".php?from="
inurl:".php?author="
inurl:".php?pass="
inurl:".php?feedback="
inurl:".php?mail="
inurl:".php?cat="
inurl:".php?vote="
inurl:search.php?q=
inurl:com_feedpostold/feedpost.php?url=
inurl:scrapbook.php?id=
inurl:headersearch.php?sid=
inurl:/poll/default.asp?catid=
inurl:/search_results.php?search

کد پی‌اچ‌پی:
!xss inurl:com_feedpostold/feedpost.php?url=

!
xss inurl:/products/orkutclone/scrapbook.php?id=

!
xss inurl:/products/classified/headersearch.php?sid=

!
xss inurl:/poll/default.asp?catid=

!
xss inurl:/search_results.php?search=Search&i;k=

!
xss /preaspjobboard//Employee/emp_login.asp?msg1=

!xss pages/match_report.php?midpages/match_report.php?mid=

!
xss /notice.php?msg= /notice.php?msg=

!
xss /gen_confirm.php?errmsg= /gen_confirm.php?errmsg=

!
xss /index.php?option=com_easygb&i;Itemid=

!
xss /2wayvideochat/index.php?r=

!
xss /view.php?PID= /view.php?PID=

!
xss /Property-Cpanel.html?pid= /Property-Cpanel.html?pid=

!
xss /showproperty.php?id= /showproperty.php?id=

!
xss /vehicle/buy_do_search/?order_direction=

!
xss /elms/subscribe.php?course_id= /elms/subscribe.php?course_id=

!
xss /winners.php?year=2008&i;type= /winners.php?year=2008&i;type=

!
xss /schoolmv2/html/studentmain.php?session=

!
xss /site_search.php?sfunction= /site_search.php?sfunction=

!
xss /search.php?search_keywords= /search.php?search_keywords=

!
xss /hexjector.php?site= /hexjector.php?site=

!
xss /news.php?id= /news.php?id=

!
xss /index.php?view=help&i;faq=1&i;ref=

!
xss inurl:"contentPage.php?id="

!xss inurl:"displayResource.php?id="

!xss intext:"Website by Mile High Creative"

!xss index.php?option=com_reservations&i;task=askope&i;nidser=2&i;namser"com_reservations"

!xss /info.asp?page=fullstory&i;key=1&i;news_type=news&i;onvan=

!
xss /ser/parohija.php?id= /ser/parohija.php?id=

!
xss /strane/pas.php?id= /strane/pas.php?id=

!
xss /main.php?sid= /main.php?sid
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-10-2017, 08:47 PM
ارسال: #6
RE: جامع ترین تاپیک دورک
پیدا کردن سایت های اسیب پذیر RFI
کد پی‌اچ‌پی:
inurl:/_functions.php?prefix=

inurl:/cpcommerce/_functions.php?prefix=

inurl:/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/ashnews.php?pathtoashnews=

inurl:/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=

inurl:/pm/lib.inc.php?pm_path=

inurl:/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=

inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/includes/include_once.php?include_file=

inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=

inurl:/main.php?x=

inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

inurl:/index.php/main.php?x=

inurl:/index.php?include=

inurl:/index.php?x=

inurl:/index.php?open=

inurl:/index.php?visualizar=

inurl:/template.php?pagina=

inurl:/index.php?pagina=

inurl:/index.php?inc=

inurl:/includes/include_onde.php?include_file=

inurl:/index.php?page=

inurl:/index.php?pg=

inurl:/index.php?show=

inurl:/index.php?cat=

inurl:/index.php?file=

inurl:/db.php?path_local=

inurl:/index.php?site=

inurl:/htmltonuke.php?filnavn=

inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/gnu3/index.php?doc=

inurl:/gnu/index.php?doc=

inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=

inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=

inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=

inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=

inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=

inurl:index.php?nic=

inurl:index.php?sec=

inurl:index.php?content=

inurl:index.php?link=

inurl:index.php?filename=

inurl:index.php?dir=

inurl:index.php?document=

inurl:index.php?view=

inurl:*.php?sel=

inurl:*.php?session=&content=

inurl:*.php?locate=

inurl:*.php?place=

inurl:*.php?layout=

inurl:*.php?go=

inurl:*.php?catch=

inurl:*.php?mode=

inurl:*.php?name=

inurl:*.php?loc=

inurl:*.php?f=

inurl:*.php?inf=

inurl:*.php?pg=

inurl:*.php?load=

inurl:*.php?naam=

allinurl:/index.php?pagesite:*.ru

allinurl
:/index.php?filesite:*.ru 
پیدا کردن سایت های اسیب پذیر LFI
کد پی‌اچ‌پی:
!lfi /index.php?option=com_juliaportfolio&controller= \"com_juliaportfolio\"
!lfi /index.php?option=com_sbsfile&controller= \"com_sbsfile\"
!lfi /index.php?option=com_rokdownloads&controller= \"com_rokdownloads\"
!lfi /index.php?option=com_sectionex&controller= \"com_sectionex\"
!lfi /index.php?option=com_ganalytics&controller= \"com_ganalytics\"
!lfi /index.php?option=com_janews&controller= \"com_janews\"
!lfi /index.php?option=com_linkr&controller= \"com_linkr\"
!lfi /index.php?option=com_rpx&controller= \"com_rpx\"
!lfi /index.php?option=com_ninjarsssyndicator&controller= \"com_ninjarsssyndicator\"
!lfi /index.php?option=com_gcalendar&controller= \"com_gcalendar\"
!lfi /index.php?option=com_ckforms&controller= \"com_ckforms\"
!lfi /index.php?option=com_jeformcr&view= \"com_jeformcr\"
!lfi /index.php?option=com_jresearch&controller= \"com_jresearch\"
!lfi /index.php?option=com_smestorage&controller= \"com_smestorage\"
!lfi /index.php?option=com_properties&controller= \"com_properties\"
!lfi /index.php?option=com_dwgraphs&controller= \"com_dwgraphs\"
!lfi /index.php?option=com_weberpcustomer&controller= \"com_weberpcustomer\"
!lfi /index.php?option=com_userstatus&controller= \"com_userstatus\"
!lfi /index.php?option=com_econtent&controller= \"com_econtent\"
!lfi /index.php?option=com_jvehicles&controller= \"com_jvehicles\"
!lfi /index.php?option=com_joomlapicasa2&controller= \"com_joomlapicasa2\"
!lfi /index.php?option=com_svmap&controller= \"com_svmap\"
!lfi /index.php?option=com_shoutbox&controller= \"com_shoutbox\"
!lfi /index.php?option=com_loginbox&view= \"com_loginbox\"
!lfi /index.php?option=com_myblog&Itemid=12&task= \"com_myblog\"
!lfi /index.php?option=com_juliaportfolio&controller= \"com_juliaportfolio\"
!lfi /index.php?option=com_sbsfile&controller= \"com_sbsfile\"
!lfi /index.php?option=com_rokdownloads&controller= \"com_rokdownloads\"
!lfi /index.php?option=com_sectionex&controller= \"com_sectionex\"
!lfi /index.php?option=com_ganalytics&controller= \"com_ganalytics\"
!lfi /index.php?option=com_janews&controller= \"com_janews\"
!lfi /index.php?option=com_linkr&controller= \"com_linkr\"
!lfi /index.php?option=com_rpx&controller= \"com_rpx\"
!lfi /index.php?option=com_ninjarsssyndicator&controller= \"com_ninjarsssyndicator\"
!lfi /index.php?option=com_gcalendar&controller= \"com_gcalendar\"
!lfi /index.php?option=com_ckforms&controller= \"com_ckforms\"
!lfi /index.php?option=com_jeformcr&view= \"com_jeformcr\"
!lfi /index.php?option=com_jresearch&controller= \"com_jresearch\"
!lfi /index.php?option=com_smestorage&controller= \"com_smestorage\"
!lfi /index.php?option=com_properties&controller= \"com_properties\"
!lfi /index.php?option=com_dwgraphs&controller= \"com_dwgraphs\"
!lfi /index.php?option=com_weberpcustomer&controller= \"com_weberpcustomer\"
!lfi /index.php?option=com_userstatus&controller= \"com_userstatus\"
!lfi /index.php?option=com_econtent&controller= \"com_econtent\"
!lfi /index.php?option=com_jvehicles&controller= \"com_jvehicles\"
!lfi /index.php?option=com_joomlapicasa2&controller= \"com_joomlapicasa2\"
!lfi /index.php?option=com_svmap&controller= \"com_svmap\"
!lfi /index.php?option=com_shoutbox&controller= \"com_shoutbox\"
!lfi /index.php?option=com_loginbox&view= \"com_loginbox\"
!lfi /index.php?option=com_bca-rss-syndicator&controller= \"com_bca-rss-syndicator\"
!lfi /index.php?option=com_joomlaupdater&controller= \"com_joomlaupdater\"
!lfi /index.php?option=com_redshop&view= \"com_redshop\"
!lfi /index.php?option=com_redtwitter&view= \"com_redtwitter\"
!lfi /index.php?option=com_wisroyq&controller= \"com_wisroyq\"
!lfi /index.php?option=com_jinventory&controller= \"com_jinventory\"
!lfi /index.php?option=com_appointment&controller= \"com_appointment\"
!lfi /index.php?option=com_datafeeds&controller= \"com_datafeeds\"
!lfi /index.php?option=com_fabrik&controller= \"com_fabrik\"
!lfi /index.php?option=com_hsconfig&controller= \"com_hsconfig\"
!lfi /index.php?option=com_joomlaflickr&controller= \"com_joomlaflickr\"
!lfi /index.php?option=com_jukebox&controller= \"com_jukebox\"
!lfi /index.php?option=com_jwhmcs&controller= \"com_jwhmcs\"
!lfi /index.php?option=com_sebercart&view= \"com_sebercart\"
!lfi /index.php?option=com_awiki&controller= \"com_awiki\"
!lfi /index.php?option=com_vjdeo&controller= \"com_vjdeo\"
!lfi /index.php?option=com_awdwall&controller= \"com_awdwall\"
!lfi /index.php?option=com_realtyna&controller= \"com_realtyna\"
!lfi /index.php?option=com_webeecomment&controller= \"com_webeecomment\"
!lfi /index.php?option=com_javoice&view= \"com_javoice\"
!lfi /index.php?option=com_foobla_suggestions&controller= \"com_foobla_suggestions\"
!lfi /index.php?option=com_powermail&controller= \"com_powermail\"
!lfi /index.php?option=com_pcchess&controller= \"com_pcchess\"
!lfi /index.php?option=com_spsnewsletter&controller= \"com_spsnewsletter\"
!lfi /index.php?option=com_alphauserpoints&view= \"com_alphauserpoints\"
!lfi /index.php?option=com_travelbook&controller= \"com_travelbook\"
!lfi /index.php?option=com_tweetla&controller= \"com_tweetla\"
!lfi /index.php?option=com_ticketbook&controller= \"com_ticketbook\"
!lfi /index.php?option=com_jajobboard&view= \"com_jajobboard\"
!lfi /index.php?option=com_jajobboard&controller= \"com_jajobboard\"
!lfi /index.php?option=com_jfeedback&controller= \"com_jfeedback\"
!lfi /index.php?option=com_jprojectmanager&controller= \"com_jprojectmanager\"
!lfi /index.php?option=com_preventive&controller= \"com_preventive\"
!lfi /index.php?option=com_myfiles&controller= \"com_myfiles\"
!lfi /index.php?option=com_onlineexam&controller= \"com_onlineexam\"
!lfi /index.php?option=com_joommail&controller= \"com_joommail\"
!lfi /index.php?option=com_memory&controller= \"com_memory\"
!lfi /index.php?option=com_market&controller= \"com_market\"
!lfi /index.php?option=com_diary&controller= \"com_diary\"
!lfi /index.php?option=com_webtv&controller= \"com_webtv\"
!lfi /index.php?option=com_horoscope&controller= \"com_horoscope\"
!lfi /index.php?option=com_arcadegames&controller= \"com_arcadegames\"
!lfi /index.php?option=com_flashgames&controller= \"com_flashgames\"
!lfi /index.php?option=com_addressbook&controller= \"com_addressbook\"
!lfi /index.php?option=com_flexicontent&controller= \"com_flexicontent\"
!lfi /index.php?option=com_advertising&controller= \"com_advertising\"
!lfi /index.php?option=com_cvmaker&controller= \"com_cvmaker\"
!lfi /index.php?option=com_worldrates&controller= \"com_worldrates\"
!lfi /index.php?option=com_record&controller= \"com_record\"
!lfi /index.php?option=com_sweetykeeper&controller= \"com_sweetykeeper\"
!lfi /index.php?option=com_beeheard&controller= \"com_beeheard\"
!lfi /index.php?option=com_blogfactory&controller= \"com_blogfactory\"
!lfi /index.php?option=com_delicious&controller= \"com_delicious\"
!lfi /index.php?option=com_jacomment&view= \"com_jacomment\"
!lfi /index.php?option=com_lovefactory&controller= \"com_lovefactory\"
!lfi /index.php?option=com_mtfireeagle&controller= \"com_mtfireeagle\"
!lfi /index.php?option=com_photobattle&view= \"com_photobattle\"
!lfi /index.php?option=com_s5clanroster&view= \"com_s5clanroster\"
!lfi /index.php?option=com_s5clanroster&controller= \"com_s5clanroster\"
!lfi /index.php?option=com_wgpicasa&controller= \"com_wgpicasa\"
!lfi /index.php?option=com_zimbcomment&controller= \"com_zimbcomment\"
!lfi /index.php?option=com_zimbcore&controller= \"com_zimbcore\"
!lfi /index.php?option=com_gadgetfactory&controller= \"com_gadgetfactory\"
!lfi /index.php?option=com_matamko&controller= \"com_matamko\"
!lfi /index.php?option=com_archeryscores&controller= \"com_archeryscores\"
!lfi /index.php?option=com_multiroot&controller= \"com_multiroot\"
!lfi /index.php?option=com_multimap&controller= \"com_multimap\"
!lfi /index.php?option=com_drawroot&controller= \"com_drawroot\"
!lfi /index.php?option=com_google&controller= \"com_google\"
!lfi /index.php?option=com_if_surfalert&controller= \"com_if_surfalert\"
!lfi /index.php?option=com_orgchart&controller= \"com_orgchart\"
!lfi /index.php?option=com_mmsblog&controller= \"com_mmsblog\"
!lfi /index.php?option=com_wmi&controller= \"com_wmi\"
!lfi /index.php?option=com_ultimateportfolio&controller= \"com_ultimateportfolio\"
!lfi /index.php?option=com_noticeboard&controller= \"com_noticeboard\"
!lfi /index.php?option=com_smartsite&controller= \"com_smartsite\"
!lfi /index.php?option=com_graphics&controller= \"com_graphics\"
!lfi /index.php?option=com_php&file= \"com_php\"
!lfi /index.php?option=com_aardvertiser&task= \"com_aardvertiser\"
!lfi /index.php?option=com_jejob&view= \"com_jejob\"
!lfi /index.php?option=com_jeajaxeventcalendar&view= \"com_jeajaxeventcalendar\"
!lfi /index.php?option=com_dioneformwizard&controller= \"com_dioneformwizard\"
!lfi /index.php?option=com_jequoteform&view= \"com_jequoteform\"
!lfi /index.php?option=com_mscomment&controller= \"com_mscomment\"
!lfi /index.php?option=com_simpledownload&controller= \"com_simpledownload\"
!lfi /index.php?option=com_event&view= \"com_event\"
!lfi /index.php?option=com_product&controller= \"com_product\"
!lfi /index.php?option=com_job&controller= \"com_job\"
!lfi /index2.php?option=com_simpledownload&controller= \"com_simpledownload\"
!lfi /index.php?option=com_perchaimageattach&controller= \"com_perchaimageattach\"
!lfi /index.php?option=com_perchafieldsattach&controller= \"com_perchafieldsattach\"
!lfi /index.php?option=com_perchagallery&controller= \"com_perchagallery\" 

RFI مخفف Remote File Include و LFI مخفف Local file Include است يعني دسترسي براي خواندن فايل ها اسكريپت ها ...يك سايت.


اين باگ هنگامي بوجود ميايد كه برنامه نويس سايت دچار اشتباه در استفاده از دستورات فراخواني در PHP ميشود و هكر ميتواند كه دسترسي غيري مجاز به فايل هاي مانند config.php etc/passwd

پيدا كند نحوه استفاده از اين باگ مختلف ميباشد مثلا شما ميتوانيد با خلاقيت خود از اين باگ در سايت هاي مختلف استفاده كنيد


سعی میکنم به زودی نحوه ی نفوذ از طریق این باگ رو در انجمن قرار بدم 12
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-10-2017, 08:53 PM
ارسال: #7
RE: جامع ترین تاپیک دورک
با استفاده از این دورک میتونید شل های b374k که قبلا توسط دیگران اپلود شدن رو پیدا کنید !
کد پی‌اچ‌پی:
inurl:b374k.php
allinurl
b374k.php 
allinurl
: ?b374k.php
inurl:b374k.php 
inurl
:?b374k.php
inurl:?b374k.php
inurl:b374k.php 
inurl
:b374k.php 
inurl
:b374k.php 
inurl
:b374k.php 
inurl
:?b374k.phpb374kshell 
inurl
:b374k.php 
inurl
:?b374k.php
allinurl:b374k.php 
inurl
:?/b374k.php 
inurl
:b374k.php
b374k shell v.1.0 (roots
inurl:b374k.php 
allintitle
: ?b374kshell?
inurl:?b374k.php 
inurl
:?b374k.php 
allinurl
: ?b374k.php
inurl:b374k.php 
inurl
:b374k.php 
intitle
:b374kShell v1.0 pre-release +uname 
intitle
:b374kShell v1.0 pre-release +uname 
inurl
:b374k.php 
?b374kShell v1.0 pre
=
b374kShell v1.0 pre-release 
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-10-2017, 08:56 PM
ارسال: #8
RE: جامع ترین تاپیک دورک
xss
کد پی‌اچ‌پی:
inurl:com_feedpostold/feedpost.php?url=

inurl:/products/orkutclone/scrapbook.php?id=


inurl:/products/classified/headersearch.php?sid=


inurl:/poll/default.asp?catid=


inurl:/search_results.php?search=Search&k=


/
preaspjobboard//Employee/emp_login.asp?msg1=


pages/match_report.php?midpages/match_report.php?mid=


/
notice.php?msg= /notice.php?msg=


/
gen_confirm.php?errmsg= /gen_confirm.php?errmsg=


/
index.php?option=com_easygb&Itemid


/
2wayvideochat/index.php?r=


/
view.php?PID= /view.php?PID=


/
Property-Cpanel.html?pid= /Property-Cpanel.html?pid=


/
showproperty.php?id= /showproperty.php?id=


/
vehicle/buy_do_search/?order_direction=


/
elms/subscribe.php?course_id= /elms/subscribe.php?course_id=


/
winners.php?year=2008&type= /winners.php?year=2008&type=


/
schoolmv2/html/studentmain.php?session=


/
site_search.php?sfunction= /site_search.php?sfunction=


/
search.php?search_keywords= /search.php?search_keywords=


/
hexjector.php?site= /hexjector.php?site=


/
news.php?id= /news.php?id=


/
index.php?view=help&faq=1&ref=


inurl:"contentPage.php?id="


inurl:"displayResource.php?id="


intext:"Website by Mile High Creative"


index.php?option=com_reservations&task=askope&nidser=2&namser"com_reservations"


/info.asp?page=fullstory&key=1&news_type=news&onva 
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-10-2017, 08:57 PM
ارسال: #9
RE: جامع ترین تاپیک دورک
SQL INJECTIO
کد پی‌اچ‌پی:
inurl:newsone.PHP?id=inurl:aboutbook.PHP?id=


inurl:material.PHP?id=


inurlpinions.PHP?id=


inurl:announce.PHP?id=


inurl:rub.PHP?idr=


inurl:galeri_info.PHP?l=


inurl:tekst.PHP?idt=


inurl:newscat.PHP?id=


inurl:newsticker_info.PHP?idn=


inurl:rubrika.php?idr=


inurl:rubp.php?idr=


inurlffer.php?idf=


inurl:art.php?idm=inurl:title.php?id=  


inurl:"id=" intext:"Warning: mySql_fetch_assoc()


inurl:"
id=" & intext:"WarningmySql_fetch_array()


inurl:"id=" intext:"Warning: mySql_num_rows()


inurl:"
id=" & intext:"Warningsession_start()


inurl:"id=" intext:"Warning: getimagesize()


inurl:"
id=" & intext:"Warningis_writable()


inurl:"id=" intext:"Warning: getimagesize()


inurl:"
id=" & intext:"WarningUnknown()


inurl:"id=" intext:"Warning: session_start()


inurl:"
id=" & intext:"WarningmySql_result()


inurl:"id=" intext:"Warning: pg_exec()


inurl:"
id=" & intext:"Warningmysql_result()


inurl:"id=" intext:"Warning: mysql_num_rows()


inurl:"
id=" & intext:"Warningmysql_query()


inurl:"id=" intext:"Warning: array_merge()


inurl:"
id=" & intext:"Warningpreg_match()


inurl:"id=" intext:"Warning: ilesize()


inurl:"
id=" & intext:"Warningfilesize()


inurl:"id=" intext:"Warning: require()


inurl:aboutbook.php?id=


inurl:ogl_inet.php?ogl_id=


inurl:fiche_spectacle.php?id=


inurl:communique_detail.php?id=


inurl:sem.php3?id=


inurl:kategorie.php4?id=


inurl:news.php?id=


inurl:index.php?id=


inurl:faq2.php?id=


inurl:show_an.php?id=


inurl:preview.php?id=


inurl:loadpsb.php?id=


inurl:opinions.php?id=


inurl:spr.php?id=


inurl:pages.php?id=


inurl:announce.php?id=


inurl:clanek.php4?id=


inurl:participant.php?id=


inurl:download.php?id=


inurl:main.php?id=


inurl:review.php?id=


inurl:chappies.php?id=


inurl:prod_detail.php?id=


inurl:viewphoto.php?id=


inurl:article.php?id=


inurl:person.php?id=


inurl:productinfo.php?id=


inurl:showimg.php?id=


inurl:view.php?id=


inurl:website.php?id=


inurl:hosting_info.php?id=


inurl:gallery.php?id=


inurl:rub.php?idr=


inurl:view_faq.php?id=


inurl:artikelinfo.php?id=


inurl:detail.php?ID=


inurl:index.php?=


inurl:profile_view.php?id=


inurl:category.php?id=


inurl:publications.php?id=


inurl:fellows.php?id=


inurl:downloads_info.php?id=


inurl:prod_info.php?id=


inurl:shop.php?do=part&id=


inurl:productinfo.php?id=


inurl:collectionitem.php?id=


inurl:band_info.php?id=


inurl:product.php?id=


inurl:releases.php?id=


inurl:ray.php?id=


inurl:produit.php?id=


inurl:pop.php?id=


inurl:shopping.php?id=


inurl:productdetail.php?id=


inurl:post.php?id=


inurl:viewshowdetail.php?id=


inurl:clubpage.php?id 
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
02-13-2017, 02:18 PM
ارسال: #10
RE: جامع ترین تاپیک دورک
دور جدید sql از باگ های جدید :
کد:
list.php?entries=
edit.php?entries=
index.php?view=
view_invoice?id=
ownClassRoutin?uisd=
own_suggestion?uisd=
category.php?id=
genres.php?id=
property-detail.php?pid=
buysalerent.php?sort=
exam_edit.php?p_e_id=
student_edit.php?s_id=
edit_notice.php?n_id=
exam_edit.php?p_e_id=
plainkey.*?*=
تازه و از باگ های جدید است.
بازدید از وبسایت این کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ  ارسال موضوع 
کاربران در حال بازدید این موضوع:
2 مهمان

بازگشت به بالابازگشت به محتوا
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.